Laatste wijziging: donderdag 3 augustus 2021

logo flal groot

Ledenbulletin wsv FLAL
Maart 2021

Inleiding

Opnieuw geen verenigingsblad. In plaats daarvan weer een bulletin om u te informeren en op de hoogte te houden van de voortgang van zaken en verenigingsontwikkelingen. Het volgende verenigingsblad zal worden gepubliceerd in september. Voor actuele zaken gebruiken we de website.

Verenigingsontwikkelingen

Helaas moeten we constateren dat het FLAL-bestuur niet helemaal “corona-proof” was. In de afgelopen periode hebben zowel voorzitter Jelle Hoekstra als secretaris Liana Zuidema, beide om een voor ieder eigen persoonlijke reden, met onmiddellijke ingang hun bestuurslidmaatschap  beëindigd. Na kort beraad hebben de resterende bestuursleden besloten om door te gaan en de extra taken, op basis van de vastgelegde functieverdeling,  op te pakken. Penningmeester Henk Jorritsma neemt als 2e secretaris de secretariaatstaken op zich en Broer Adema als 2e voorzitter neemt de rol van voorzitter over. De tijd tot de ALV  gebruiken we om kandidaten voor een bestuursfunctie te zoeken. De resterende bestuursleden hebben dit besluit kunnen nemen, omdat de Routecommissie, als het belangrijkste deel van het voortbestaan van de FLAL, de planning van het 49e seizoen, al had gemaakt. Zie voor het resultaat en de planning de laatste pagina van dit bulletin. De Routecommissie heeft daarbij voor het komende seizoen zoveel mogelijk geannuleerde wandeltochten opnieuw ingepland. De nog niet ingeplande tochten worden in overleg met de routemakers in het 50seizoen  en volgende seizoenen opnieuw aangeboden. Dit betekent, dat een aantal andere aangeboden wandelroutes ook opschuiven.

De ALV

Op maandag 11 oktober 2021 is de ALV gepland. Dit uitstel is mogelijk door gebruik te maken van Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19. Het bestuur vindt het belangrijk, zeker na dit verloren seizoen, om in gesprek te gaan met de leden en verantwoording af te leggen over de genomen besluiten. We beginnen het nieuwe seizoen dus met een ALV. De jaarrekening van 2020 is in concept klaar. De kascommissie staat in de startblokken en gaat haar werk doen op het moment dat het mag. Het concept-jaarverslag staat voor bestuurlijke vaststelling op de agenda van het bestuur. Voor het bestuur geldt ook dat zij gaat vergaderen zodra dat fysiek mag.

Beheerder website.

Tom van der Velde gaat aan het einde  van het 49e  seizoen, vanwege zijn leeftijd, stoppen met het beheer van de website. De aanreiking van de gegevens gebeurt vanuit het bestuur, dus het gaat puur om het feitelijke plaatsen op de website. Daarnaast kun je natuurlijk suggesties doen ter verbetering. De hoeveelheid tijd die ervoor nodig zal zijn, is beperkt, maar er moet wel regelmatig iets worden gedaan.
Belangstelling? Laat dat weten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan wordt er contact opgenomen om samen een en ander door te nemen.

Eindredacteur verenigingsblad.

Tom van der Velde is ook eindredacteur van ons verenigingsblad. En ook daarmee gaat hij stoppen, om dezelfde reden als hiervoor vermeld. Omdat het een totaal andere taak is dan het beheer van de website hebben we besloten om er een afzonderlijke functie van te maken. De eindredacteur benadert wandelaars voor het maken van een tochtverslag. Dat verslag komt in het blad en op de website. Daarnaast wordt een groot deel van de inhoud geleverd door het bestuur en derden, maar ook de eindredacteur zelf heeft de mogelijkheid iets te schrijven. Aangeleverde teksten en overzichten moeten worden gecontroleerd en in volgorde worden geplaatst. Het drukklaar maken gebeurt vervolgens door onze sponsor, DA-Media, waarna de eindredacteur alles doorstuurt naar de drukker. Postklaar maken gebeurt elders.

Heb je een goede beheersing van het Nederlands, hou je van schrijven en lijkt het je leuk om een aantal jaargangen (3 bladen per jaar) het blad samen te stellen, laat dat dan weten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan wordt er contact opgenomen om een en ander samen door te nemen.

Routes op de website

Het bestuur heeft de afgelopen maanden besloten, gefaseerd, de wandeltochten voor het 48e seizoen te annuleren. Tegelijkertijd heeft de Routecommissie,  met ondersteuning van een aantal leden, voor  20 plaatsen één of twee beschikbare wandelroutes op de FLAL-site laten plaatsen. Er wordt heel positief op dit aanbod gereageerd. Het biedt een ieder de mogelijkheid om ook eens in een ander seizoen kennis te maken met de verschillende regio’s. Verder reiken bestuurs- en Routecommissie leden, als ze op pad zijn, wandelaars een kleine informatie flyer aan waarin wordt geattendeerd op de website en de FLAL. Reactie: het eerste nieuwe  lid heeft zich intussen aangemeld.

Wandeltochten 49e seizoen 2021-2022

De routecommissie heeft het programma voor het komende winterseizoen met behulp van de routemakers klaar staan. In het overzicht ziet u de locaties/startgelegenheden van waar we elkaar hopelijk (tegenwoordig corona-proof) kunnen ontmoeten en weer samen op pad kunnen gaan. Velen met ons kijken daar naar uit.

Onderaan het overzicht staat het advies om, voordat u van huis gaat, de gegevens op de FLAL-site even  te controleren, omdat het niet ondenkbaar is, dat ten gevolge van de tijd waarin we leven er startgelegenheden de deuren niet weer openen of door omstandigheden moeten sluiten.

Een ander, misschien wel groter probleem, wordt de opstelling van gemeenten bij het verstrekken van vergunningen en bij natuurbeheerders het toelaten van georganiseerde groepen in de natuurgebieden.  We wachten af.

Vrijwilligers

De planning voor de indeling van de vrijwilligers bij de diverse tochten is in concept klaar. Deze wordt tegen de zomervakantieperiode door Arend Dijkstra verstuurd. Na ontvangst voor vragen en opmerkingen graag zo snel mogelijk reageren.

Het bestuur van wsv FLAL