Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage

Laatst bijgewerkt: dinsdag 30 januari 2024.

Verslag van de Hooge Land wandeltocht Middelstum
Op zaterdag 5 november 2016

munnekeburen 1Het is zaterdag 5 november, de tweede tocht van de 44e winterserie staat op het programma.
Het weer zit in de overgang van een prachtige nazomer naar het echte najaarsweer. De weersprofeten voorspellen voor vandaag dan ook ‘herfstig’ weer met vooral buien en misschien zo nu en dan een kleine opklaring. Vandaag blijkt opnieuw hoe onze weersvoorspellers er weer naast zitten. Bij de start ’s ochtends is het nog een beetje heiig, maar al snel breekt het zonnetje door en gedurende het grootste deel van de dag blijft het prachtig wandelweer. In de loop van de dag trekken er links en rechts wel een paar buien voorbij, maar wij houden het de hele dag droog.

We starten vandaag vanuit Middelstum.
De route van de 40 km. leidt ons eerst in noordelijke richting via Toornwerd en Stitswerd naar de eerste rust in het dorpshuis in Rottum. We vervolgen onze route en lopen via een prachtig slingerend pad langs de Meedstermaar richting Oldenzijl.

Tijdens de wandeling zien we voortdurend dorpjes in het landschap opdoemen, vaak omgeven met het nodige groen en steeds met een kerktoren in het midden. Aan weerskanten van de route zien we prachtige akkers begroeid met bloeiende groenbemesters. We passeren diverse typisch Groningse boerderijen. Een opvallend detail zijn de symbolen boven de staldeuren. Deze symbolen markeren de bestemming van de ruimte achter de deuren, zoals de varkensstal of de paardenstal.

Na de rust in Oldenzijl vervolgen de lopers van de 25 en 40 km. gezamenlijk hun route richting Westeremden. Vlak voor de rust in Westeremden passeren we nog de woning van de schilder Henk Helmantel.

Na de laatste rust in Westeremden splitsen de routes van de 25 en 40 km. De route van de 40 km. leidt ons in zuidelijke richting naar Stedum. Hier hebben de uitzetters een echt FLAL-stukje in de route opgenomen, namelijk een vers geploegd stukje bouwland met echte Groningse klei. Binnen de kortste keren ben ik 5 cm. groter geworden door de dikke laag vette klei onder mijn schoenen.

Aan het einde van de route krijgen we nog zo’n stukje voor de kiezen. Dit ontlokt één van onze deelnemers de uitspraak: “Wat heb ik misdaan, waar heb ik dit aan verdient?”.
De wandelaars van de 25 km. blijft deze ontberingen bespaard. Ongeveer 350 mensen zijn vandaag naar Middelstum afgereisd.

Onze uitzetters zijn er in geslaagd voor deze wandelaars een mooie tocht uit te zetten die een goed beeld geeft van het landschap met z’n dorpjes in het gebied.

Arend Dijkstra, De Blesse.

 Middelstum verslag 02 foto 001    Middelstum verslag 02 foto 010    Middelstum verslag 02 foto 011