Ja:
 
Postcode/Woonplaat
Telefoon nummer:
Mobielnummer:
Afstand:
 
Km.
De wandeltocht wordt georganiseerd door wsv FLAL en deelname geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico overeenkomstig het wandelreglement van wsv FLAL. Zie voor het regelement: www.flal.nl/wandel-info/wandelreglement

Print het ingevulde formulier uit en lever het in bij het STARTBURO.
     
€ 3,00
Naam:
Adres:
E-Mail adres:
Heeft u eerder deelgenomen aan een FLAL-wandeling?
 
Aanvinken wat van toepassing is
Ja:
Nee:
* Alleen op vertoon van uw lidmaatschapkaart
    
Bondslid *
  
€ 4,00
€ 7,00
Medaille:
Administratie kosten :
€ 6,00
Nee: