Laatste wijziging: dinsdag 19 januari 2021

Informatie voor Wandelaars (leden FLAL)  

 

Op deze pagina vindt u als lid van de FLAL informatie over:

Uw lidmaatschapspas, vrijwilligers, herinneringen, medailles en kilometerspelden.

  

  De nieuwe lidmaatschapspas.

Bij het Verenigingsblad 2017, nr. 2 (september) ontving u uw nieuwe lidmaatschapspas!

Met dit pasje kunt u zich voortaan inschrijven voor een wandeltocht van onze vereniging.
U moet deze pas bij elke FLAL wandeltocht meenemen.

U laat het pasje scannen, u zegt welke afstand u wilt lopen en of u voor administratiekosten, medaille of beker wilt gaan. U betaalt en uw inschrijving is klaar. U krijgt dus geen kaartje meer mee..

Bij terugkomst loopt u weer even langs de tafel en laat uw pasje weer weer scannen.

FLAL-leden hoeven dus voortaan geen formuliertje meer in te vullen. Behalve de eerste keer in Beetsterzwaag.

Dat is gemakkelijk voor u, maar er zijn meer voordelen:

  • De kilometers worden automatisch bij uw totaal opgeteld (worden nu nog na elke tocht met de hand ingevoerd).
  • We weten meteen hoeveel leden er mee lopen en op welke afstand.
  • De boekhouding is meteen op orde.
  • Het aantal te maken medailles is meteen bekend.
  • Geen onduidelijkheden meer door onvolledig of onduidelijk ingevulde formuliertjes.
  • De administratie per tocht kan zo veel sneller worden afgehandeld waardoor de inschrijvers, als ze dat willen, ook nog wel de kortste tocht kunnen lopen.
  • We hebben de gegevens van alle leden naam voor naam gecontroleerd zodat we een zo actueel mogelijk bestand hebben.

Vraag: mocht u een fout op uw pasje of op uw adressticker zien, laat het dan even weten aan Douwien of aan één van de andere mensen achter de inschrijftafels.
We corrigeren uw gegevens en eventueel maken we een nieuw pasje aan.

Op de startlocatie blijven altijd de zaalwacht met één of twee leden die de medailles maken en degene die de EHBO-ers naar de rusten brengt. Er blijft dus altijd iemand bereikbaar voor de lopers wanneer er wat gebeurt.

Het eerste lidmaatschapskaartje hoort bij uw lidmaatschap. Daar heeft u al voor betaald. Maar ze zijn niet goedkoop en dat is de reden dat we € 5,= vragen voor een nieuw kaartje. Dus als u het kaartje verliest kost u dat € 5,=.

Als we een fout moeten corrigeren dan krijgt u uiteraard gewoon een nieuw exemplaar.

Geef wijzigingen in persoonsgegevens (naam, telefoon, email) en/of adresgegevens altijd even door aan de ledenadminstratie »»

Niet leden:

De niet-leden vullen als vanouds het bekende formuliertje in voor deelname aan een tocht. Zij krijgen weer het bekende kaartje mee, met het verzoek dat bij terugkomst in te leveren zodat de zaalwacht een overzicht houdt van wie er tegen het einde van een tocht nog niet binnen is. Ook van de niet-leden blijven we de kilometers registreren, bij wijze van service. Wil iemand later lid worden, dan zijn de in FLAL-verband gelopen kilometers bekend. 

   Vrijwilligers

Ongeveer 150 leden hebben aangegeven op vrijwillige basis een handje te willen helpen bij de organisatie van de wandeltochten. Het bestuur is erg blij met de inzet van deze vrijwilligers.

De vrijwilligers worden o.a. i ngezet voor:

 - voor het ontwerpen van de tochten. Zij zijn vaak terplaatse goed bekend met de mooie plekjes en paden in hun omgeving en dat levert mooie wandelingen op.

- het assisteren bij het inschrijven van de deelnemers

- het pijlen van de route en na afloop weer het ophalen van de pijlen

- als parkeerwachter het parkeren begeleiden

- het vervoer van de Rode Kruis medewerkers en uitvallers

- het verzorgen van de wagenrust.

Wilt u zich ook inzetten als vrijwilliger voor onze wandeltochten?
Neem dan contact op met de coördinator vrijwilligers »»

  

   Herinneringen en medailles

Voor FLAL-leden zijn er verschillende mogelijkheden om in te schrijven:

- Zonder herinnering ( op het inschrijfformulier: "Administratiekosten")

- Wandelen voor FLAL-beker.
   M.i.v. het wandelseizoen 2019/2020 kunt u niet meer wandelen voor een beker.
   Wordt waarschijnlijk vervangen door een Oorkonde. Verdere informatie volgt.

- Wandelen voor een FLAL-medaille. Voor iedere tocht een andere medaille (Ook voor niet-leden)  

 

   Kilometerspelden

Als lid komt u voor een FLAL-kilometerspeld in aanmerking bij de volgende afstanden:

1000, 2500, 5000, 7500, 10000, 12500 en 20000 kilometer.

De spelden wordt gratis aan leden uitgereikt bij het bereiken van de genoemde afstanden die op wandeltochten in de winterseries zijn afgelegd.

Dit vanaf de oprichting van wsv FLAL op 7 juni 1973.