Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage

De website is op donderdag 15 september 2022 voor het laatst bijgewekt.

  Contributie lidmaatschap FLAL en KWbN 2023

Er zijn voor 2023 drie vormen van lidmaatschap :

1) Lidmaatschap FLAL + KWbN compleet:

U wordt lid van de FLAL (€ 6,50) en de KWbN (€ 24,50) met KWbN-pas. U ontvangt het LWP (Landelijk Wandel Programma) en het wandelmagazine ´Wandel.NL´ van de KWbN.
Contributie totaal: € 31,00 per jaar.

2) Lidmaatschap FLAL + KWbN basis:

U wordt lid van de FLAL (€ 6,50) en van de KWbN (€ 14,00) met alleen een KWbN-pas. Vooral van toepassing voor gezinsleden: één wandelmagazine en één LWP per huishouden zal vaak genoeg zijn.
Contributie: € 20,50 per jaar.

3) Donateur van de FLAL:

U wordt donateur van de FLAL. Vooral van belang voor degenen die de FLAL een warm hart toedragen, die niet veel tochten (meer) meelopen, maar bijvoorbeeld wel als vrijwilliger optreden.
Contributie: € 6,50.

 

Nieuwe leden/donateurs betalen een éénmalig entreegeld van € 4, - naast de verschuldigde contributie. Wij verzoeken deze nieuwe leden om dit bedrag samen met de contributie contant te betalen tijdens een van onze tochten, dan wel het over te maken op onze bankrekening. Vanaf het volgende jaar kan automatische incasso dan ingaan: de reden voor deze regeling zijn de hoge kosten die de banken in rekening brengen voor individuele automatische afschrijving (net zoveel als voor 500 of 700 leden tegelijk!). Betaling kan plaatsvinden op IBAN: NL65 INGB 0000 798 033

 

Het lidmaat-/donateurschap kan op ieder moment ingaan. Drie keer per jaar ontvangt men per huisadres het verenigingsblad. Op de website staat de regeling voor nieuwe leden die in de loop van een jaar lid worden van de FLAL/KWbN.

N.B. Opzeggingen als lid/donateur van wsv. FLAL moeten telkens vóór 1 oktober van het lopende lidmaatschapsjaar binnen zijn bij de ledenadministratie.