Laatste wijziging: donderdag 3 augustus 2021

  Lidmaatschap en contributie 2020

Bij het aanmelden als lid/donateur van de wandelsportvereniging Friese Lange Afstand Lopers (FLAL) kunt u kiezen uit drie vormen:

A: Standaardlidmaatschap van wsv. FLAL (2020)

U betaalt € 24,50 contributie per persoon per kalenderjaar.
U bent dan lid van de FLAL en van de Koninlijke Wandelbond Nederland (KWBN).
U krijgt daarvoor de ledenpas van de KWBN met de daaraan verbonden voordelen. U krijgt jaarlijks het boekje met het Landelijk Wandelprogramma (LWP) en 5x per jaar het magazine Wandel.nl. De ledenpas geeft in veel gevallen recht op korting van het inschrijfgeld bij deelname aan een wandeltocht van een andere wandelvereniging die aangesloten is bij de KWBN.
Zie voor meer informatie over de voordelen van de ledenpas KWBN: www.kwbn.nl »»

Als standaardlid heeft u spreek- en stemrecht op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de FLAL. 

B:  Basislidmaatschap van wsv. FLAL (2020)

U betaalt € 17,00 contributie per persoon per kalenderjaar. U bent dan lid van de FLAL en van de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN). U krijgt dan alleen de ledenpas van de KWBN.
Deze lidmaatschapsvorm is vooral bedoeld voor gezinnen waar al iemand een standaardlidmaatschap heeft.
U krijgt GEEN boekje met het Landelijk Wandelprogramma (LWP) en u ontvangt ook niet het magazine Wandel.nl. Wel kunt u gebruik maken van de voordelen van de ledenpas.
U krijgt dan in veel gevallen korting op het inschrijfgeld als u deel neemt aan een wandeltocht van een andere wandelvereninging die aangesloten is bij de KNWB.

Als basislid heeft u spreek- en stemrecht op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de FLAL.

C: Donateur van wsv. FLAL (2020)

U betaalt als donateur € 6,50 contributie per persoon per jaar. U draagt als donateur de FLAL een warm hart toe. U loopt af en toe nog een tocht mee en/of u bent als vrijwilliger actief bij de FLAL. U heeft geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering (ALV), wel het recht om in te spreken.
U bent geen lid van de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN) en u ontvangt dus ook geen ledenpas en geen magazine Wandel.nl. Ook de korting op het inschrijfgeld bij deelname aan een wandeltocht van een andere wandelvereniging is niet van toepassing op donateurs.
Wel is het ledentarief voor deelname aan de tochten van de FLAL op donateurs van toepassing. U betaalt dus het laagste tarief

Nieuwe leden/donateurs betalen éénmalig entreegeld van € 4,00 naast de verschuldigde contributie.
Het lidmaatschap kan op ieder moment ingaan. Opzegging/wijziging van het lidmaatschap dient u voor 1 oktober bij de ledenadministratie te melden i.v.m. de afdrachten voor het volgende jaar.
Als lid/donateur van de FLAL ontvangt u drie keer per jaar, per huisadres, het verenigingsblad van de FLAL.

Opmerking:

De verhoging van de contributie 2020 t.o.v. 2019 voor de standaardleden en de basisleden is het gevolg van de verhoging van de afdracht aan de KWBN met respectievelijk € 2,00 en € 0,50 per lid.
De contributie voor het lidmaatschap van de wsv. FLAL is dus NIET verhoogd en blijft in 2020 € 6,50. In 2021 en 2022 wordt de afdracht aan de KWBN nogmaals met telkens € 0,50 verhoogd.
De contributie voor de donateurs (€ 6,50) is/wordt niet verhoogd.