Laatste wijziging: donderdag 3 augustus 2021

logo flal groot

Ledenbulletin wsv FLAL
December 2020

Inleiding
Geen verenigingsblad deze keer omdat daarvoor te weinig kopij beschikbaar is. Wel dit bulletin om u op de hoogte te houden van de stand van zaken. Het volgende verenigingsblad zal worden gepubliceerd in maart/begin april. Daarvoor houden we u op de hoogte via de website.

Tweede helft seizoen 2020/2021
Ook de tochten in januari en februari kunnen helaas niet doorgaan, niet omdat we die niet zouden kunnen organiseren (dat kunnen we best), maar omdat we het niet verantwoord vinden onder de huidige omstandigheden. Wel gaan we proberen in maart één of twee tochten op te zetten: dan kan het weer wat beter zijn, en de dagen zijn dan wat langer en de situatie m.b.t. Covid zal dan ook wel wat beter moeten zijn. Eén van onze leden deed de suggestie om met een paar grote partytenten te werken naast de startlocaties om op die manier wat meer beschutte plekken te scheppen. Goed idee. We houden u via de website op de hoogte. En dan hopen we dat we in het volgende seizoen weer alle 12 geplande tochten kunnen laten doorgaan!

Routes op de website
In het herfstnummer van ons verenigingsblad hebben we beloofd routes op de website te plaatsen. Daar staat inmiddels een hele serie, en dat aantal wordt nog steeds uitgebreid. En er wordt veel gebruik van gemaakt: hoeveel mensen daadwerkelijk lopen weten we niet, maar het aantal bezoeken op de FLAL-site loopt in de honderden per week. Een goede zaak. Bovendien hebben we van heel wat leden ook verzoeken, suggesties en blijken van waardering gekregen. Hiervoor dank! Bij een aantal tochten ontbreekt de GPX-route nog: daar wordt aan gewerkt.

Contact met de leden
Van ongeveer 80% van de leden hebben we een emailadres. Helaas is het nogal lastig om van de overige 20% een adressenbestand te maken, temeer daar er voortdurend veranderingen zijn. Omdat we vinden dat alle leden recht hebben op dezelfde informatie zullen we info als deze niet per email versturen. In plaats daarvan zetten we vanaf eind januari regelmatig informatie op de website: zo houden we u op de hoogte van de mogelijke wandelingen tegen het eind van dit seizoen. Overigens krijgen de leden van wie we het emailadres hebben straks wel de aankondiging van de tochten, zoals dat ook in het vorige seizoen steeds is gebeurd.

De ALV
Op 1 maart 2021 is de ALV gepland. Die kan niet op de gebruikelijke wijze worden opgezet: daarvoor zijn er (veel) te veel bezoekers. Volgens onze statuten kunnen we de ALV uitstellen tot eind juni. De Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 biedt meer soelaas: we mogen de uiterste datum van de ALV 4 maanden naar achteren schuiven. En dat gaan we doen. We sluiten het jaar dus niet af met de gebruikelijke ALV, maar we beginnen het nieuwe seizoen er mee, en wel op maandag 11 oktober 2021. Uiteraard komt dan wel de jaarrekening van 2020 aan de orde, en niet die van 2021! Nadere info in de volgende 2 verenigingsbladen.

De Wet Bestuur en Rechtspersonen (WBTR)
Na het op orde brengen van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens moeten alle verenigingen in Nederland nu aan de bak met het op orde brengen van allerlei zaken op bestuurlijk terrein. Dat zal er uiteindelijk toe leiden dat ook de statuten aangepast moeten worden. Dat leggen we ter goedkeuring voor aan de ALV. In dit hele proces worden sportverenigingen geholpen door de koepelorganisaties (voor ons de KWBN) en die hebben samen met NOC/NSF een stappenplan ontwikkeld dat we in het voorjaar zullen gaan doorlopen. Er is nog wel wat onzeker, maar waarschijnlijk kunnen we een voorstel tot aanpassing van de statuten doen op de ALV in oktober. Ook hierover later meer: de start van het stappenplan zal midden januari plaatsvinden.

Beheerder website.
Tom van der Velde gaat aan het eind van dit seizoen, vanwege zijn leeftijd, stoppen met het beheer van de website. Onder zijn leiding is de website gemoderniseerd en nu ondergebracht bij een goed benaderbare partij die zorgt voor het technische beheer. Maar het plaatsen van berichten en het up-to-date houden van de website moet wel door iemand, de zgn. webmaster, gebeuren. En daarvoor zoeken we iemand die goed met een computer overweg kan. De website is gebouwd in Joomla; enige kennis daarvan is handig, maar kan al doende ook wel worden geleerd. Het aanreiken van de gegevens gebeurt vanuit het bestuur, dus het gaat puur om het feitelijke plaatsen op de website. Daarnaast kun je natuurlijk suggesties doen ter verbetering. De hoeveelheid tijd die ervoor nodig zal zijn is beperkt, maar er moet wel regelmatig iets worden gedaan.
Belangstelling? Laat dat weten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dan wordt er contact met je opgenomen om samen een en ander door te nemen.

Eindredacteur verenigingsblad.
Tom van der Velde is ook eindredacteur van ons verenigingsblad. En ook daarmee gaat hij stoppen, om dezelfde reden als hiervoor vermeld. Omdat het een totaal andere taak is dan het beheer van de website hebben we besloten om er een afzonderlijke functie van te maken (een combinatie blijft wel mogelijk als iemand dat graag wil). De eindredacteur benadert wandelaars voor het maken van een tochtverslag. Dat verslag komt in het blad en op de website. Daarnaast wordt een groot deel van de inhoud geleverd door het bestuur, de routecommissie en derden, maar ook de eindredacteur zelf heeft de mogelijkheid iets te schrijven. Aangeleverde teksten en overzichten moeten worden gecontroleerd en in volgorde worden geplaatst. Het drukklaar maken gebeurt vervolgens door onze sponsor, DA-Media, waarna de eindredacteur alles doorstuurt naar de drukker. Postklaar maken gebeurt elders.
Heb je een goede beheersing van het Nederlands, hou je van schrijven en lijkt het je leuk om een aantal jaargangen (3 bladen per jaar) het blad samen te stellen, laat dat dan weten aan
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dan wordt er contact met je opgenomen om een en ander samen door te nemen.

Tot slot
Vroeger werd het lidmaatschapsbewijs toegestuurd samen met een nieuwjaarswens. Die traditie pakken we in dit bijzondere jaar weer op. De afbeelding op de kaart is geschilderd door onze penningmeester, Henk Jorritsma! Een nieuw lidmaatschapskaartje krijg je er niet meer bij: je kaartje blijft geldig.

Het bestuur van wsv FLAL