Laatste wijziging: maandag 17 januari 2022

 Algemene Leden Vergadering 2021 wsv FLAL

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering(ALV)

Datum:    11 oktober 2021
Plaats:     MFC “De Weeme” in Lekkum
Aanvang: 20.00 u (zaal open 19.30 u, let op de laatste corona maatregelen)

Vooraanmelding:

het aantal aanwezigen dat in een vergaderzaal aanwezig mag zijn verandert door de coronamaatregelen regelmatig, daarom moeten we met vooraanmelding werken. Na aanmelding ontvang je een bevestiging over de beschikbaarheid van een plaats. (Aanmelden kan per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Agenda

Het bestuur heeft besloten om in een sobere vergadering, geen pauze en nazit, de verplichte onderdelen van een jaarvergadering te behandelen en zaken als voorbereiding 50-jarig jubileum enz. te bewaren voor de ALV van maart 2022.
De agenda komt ook op de website van de FLAL.
Daar kunt u ook het verslag van de vorige ALV vinden.
Mocht u niet beschikken over internet dan kunt u het jaarverslag ook toegestuurd krijgen.
Het jaarverslag, inclusief het financiële verslag van de penningmeester kunt u opvragen bij de secretaris. Op de ALV zal een beperkt aantal exemplaren beschikbaar zijn.

Agenda ALV 11 oktober 2021

1. Opening
2. Vaststellen agenda.
3. Notulen 37e ALV van 9 maart 2020
4. Jaarverslag van het bestuur
5. Financieel verslag penningmeester.
6. Verslag van de kascommissie
7. Benoeming kascommissie: Janke Adema, nieuw lid Minne Bron, reserve…
8. Begroting wsv FLAL 2021
9. Verkiezing bestuursleden.
    Henk Jorritsma is herkiesbaar.
    Als nieuwe bestuursleden stelt het bestuur voor:
    mevr. Danella Siemeling(kandidaat algemene zaken) en
    dhr. Eisse de Haan (kandidaat penningmeester).
10. Stand van zaken Wet bestuur en toezicht rechtspersonen.
11. Datum volgende ALV: maandag 7 maart 2022.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

Download de agenda voor de ALV »»

Download het Jaarveslag 2019-2020 »»

Download de concept-notulen van de ALV van 9 maart 2020 »»