Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage

Laatst bijgewerkt: dinsdag 2 juli 2024.

  Verenigingsblad

Door de vereniging wordt 3 keer per jaar (maart, september en december) een verenigingsblad uitgegeven.

De inhoud bestaat uit mededelingen van het bestuur en ingezonden artikelen van leden die aan wandeltochten in binnen- en buitenland hebben deelgenomen.
Ook een columnist levert een bijdrage aan het verenigingsblad.

De redactie werkt op basis van een door het bestuur opgesteld redactie-statuut. Hierin zijn opgenomen de werkwijze van de redactie en de voorwaarden waaraan ingezonden artikelen moeten voldoen. Zo zijn artikelen en discussies over het beleid van het bestuur in het blad niet toegestaan; hiervoor is de ledenvergadering de aangewezen plaats.

Namens het bestuur heeft een bestuurslid zitting in de redactie

Vereniginblad

De redactie bestaat uit de volgende leden:
Broer Adema, namens het bestuur;
Tom van der Velde, eindredactie

Een artikel voor het verenigingsblad of een vraag daarover kunt u mailen naar de redactie »»

Postadres redactie:
Redactie FLAL
Kluivingskampenweg 15
9761 BM Eelde