Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage

De website is op woensdag 7 december 2022 voor het laatst bijgewekt.

Troch de Wâlden wandeltocht Damwoude

Damwoude-plaatje
Categorie
Wandeltocht
Datum
21 januari 2023 08:30 - 17:00
Locatie
Kantine vv Broekster Boys, Lytse Loane 124, 9104 CJ Damwoude

Troch de Wâlden wandeltocht Damwoude.

Inschrijf- en starttijden: 40 km van 08.00 - 08.45 uur. 25 km van 08.45 - 10.00 uur
Finishbureau sluit om 17.30 uur


Het gebied waarin we deze dag gaan wandelen wijkt sterk af van de rest van Friesland. In plaats van terpen en meren, liggen hier de zandgronden met houtwallen en elzensingels. Van vroeger uit waren deze zandgronden arm en dunbevolkt.
Vanuit de kantine van de Broeksterboys in Damwâld, vertrekken we langs het sportpark en algauw zijn we buiten de bebouwde kom. We lopen om Broeksterwâld heen en gaan naar het natuurgebied “De Houtwiel”.
Dit natte gebied bestaat uit allerlei poelen, plassen, petgaten, sloten en rietvelden. Het telt de grootste dichtheid aan roerdompen in Friesland. Damwoude 001
Vroeger liep er een klooster pad door dit gebied, maar het was geen geliefd traject. Mensen waren bang op dit goddeloze terrein beroofd te worden en in de nevels van de venen zagen ze geestverschijningen opdoemen... Voor de Pelgrims van vandaag, het Bonifatius Pelgrims pad voert je door dit gebied.
Hierna lopen we naar “De Westerein”. Dit streekdorp ligt op een keileem rug op de grens van een redelijk hoge streek en lagere veengebieden aan de noorden westzijde. In de 18de eeuw vestigden verarmde mensen, losse arbeiders, veenarbeiders en venters zich op de afgeplagde heide in het zuiden en vormden daar een archipel van spitketen en heidehutten.
Vlak voor de Sintrale As slaan we weer linksaf terug richting “De Falom”. Op naar Broeksterwâld voor de rust. Broeksterwâld was eerst een buurtschap onder het voormalige dorp Akkerswâld. De Nederlandse naam wordt officieel niet meer gebruikt. Je vind op de borden van de bebouwde kom dan ook alleen de Friese namen. Broek betekend moerassig land. Het dorp staat deels op veengrond en deels op zandgrond. De begraafplaats van Broeksterwâld ligt echter op leemgrond. Hierdoor kan er onvoldoende zuurstof bij de lijken komen, waardoor deze niet vergaan. Dit verschijnsel wordt adipocire genoemd.
Na de rust steken we de Sintrale As over. En gaan we op weg naar Wâlterswâld. Wâlterswâld is een ‘apart’ dorp, het bestaat uit twee delen Noord- en Zuid- Wâlterswâld. Het is een lintdorp en heeft in tegenstelling tot veel dorpen geen dorpsplein of dorpskern. Het dorp plakt bijna aan Driezum vast. Driezum en Wâlterswâld delen dan ook een aantal verenigingen. Het gezamenlijke dorpshuis, De Nije Warf, waar we de 2e rust hebben, staat in Wâlterswâld.
Damwoude 002Tot slot lopen we nog een mooi stukje langs de Sintrale As en gaan we over privé terrein terug naar Damwâld. Vroeger bestond Damwâld uit Dantumawâld, Akkerwâld en Murmerwâld, maar in 1971 ontstond het nieuwe dorp Damwâld.

 
 

Alle datums

  • 21 januari 2023 08:30 - 17:00