Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage

De website is op donderdag 2 februari 2023 voor het laatst bijgewekt.

De Zwemmer wandeltocht

Burgum-plaatje
Categorie
Wandeltocht
Datum
10 december 2022 08:00 - 17:00
Locatie
Sporthal Nije Westermar, Elingsloane 67, 9251 MN Burgum

De Zwemmer wandeltocht Burgum.

Inschrijf- en starttijden: 35 km van 08.30 - 09.00 uur. 25 km van 09.00 - 10.00 uur
Finishbureau sluit om 17.00 uur

De wandelroutes gaan eerst door het centrum van Burgum en langs de Kruiskerk. De geschiedenis van de kerk is sterk verweven met die van het klooster dat in het begin van de 13e eeuw  ten noorden van Burgum werd gesticht. Door de eeuwen heen is de kerk meerdere keren uitgebreid tot het gebouw dat er nu staat. Via de Kerkweg gaat de route door bosjes en wegen richting de elektriciteitscentrale aan de Bergumermeer. Hier komen we langs het afwateringskanaal dat het Bergumermeer, De Leyen en een deel van de Friese Wouden verbindt met het Lauwersmeergebied.

Op de plaats waar nu een recreatiepark en jachthaven zijn ontwikkeld stond vroeger een vlasfabriek.

Direct na de brug gaat de route over de Alde Harstewei, de vroegere handelsweg van Poepen, kooplui uit Duitsland met een draagkast op de rug, en de weg voor de Hannekemaaiers, turfstekers, die in juni de graslanden kwamen maaien.

De Alde Harstewei, het pad langs de heg, eindigt op een klinkerweg. Deze, in visgraat vorm, geplaveide wegen zijn kenmerkend voor de Friese Wouden. Het gaat nu richting Jistrum een es-dorp dat boven op een zandrug is gevestigd. Voor het verbindingswater met de Bergumermeer gaan de 35 km lopers langs het Bergumermeer en het Prinses Margrietkanaal langs Skûlenboarch. Voordat het Prinses Margrietkanaal werd gegraven heette dit buurtschap Bargetille. In Jistrum ontmoeten de 25 km en 35 km elkaar weer bij de rust bij v.v. Jistrum. De route gaat nu langs de goed onderhouden romano-gotische kerk en vervolgens door het coulissen landschap naar opnieuw de Hartsewei en de klinkerweg die eerder in de route was opgenomen. Voor de Groningerstraatweg gaan de wandelaars van de 25 km links via de parallelweg langs de straatweg en na de brug steken ze de Groningerstraatweg naar rechts over om na een paar honderd meter weer gezamenlijk met de 35 km wandelaars, die van rechts komen, verder te gaan.

De 35 km gaat bij de splitsing in noordelijke richting via het Wyldpaed naar de rand van het dorpTwijzelerheide. Dit was van oorsprong een hoogveengebied. Dat is te zien in de verkaveling van de rechthoekig weilanden omringd door sloten met veel elzenbomen. In de rand van het dorp staan voor dit gebied kenmerkende arbeiderswoningen met een behoorlijke kavel eigen grond. Na het kanaal gaat het linksaf via de Oostersingel richting 25 km wandelaars. Dit is van origine een gebied met arme gronden, van oorsprong heidevelden. Noordbergum heette in de volksmond niet voor niets Bergumerheide.  Gezamenlijk komen de wandelaars via de rand van Noordbergum bij de rust bij v.v. Noordbergum.

De ontginning van dit gebied was een initiatief van dr. Nicolaas Ypey. De eigenaar van state Vijversburg in Ryptsjerk en het z.g. Bos van Ypey bij Zwartewegsend. Nadat het terrein van de kerk is gepasseerd staat aan de overkant van de straatweg de “Waterleiding Fabriek” het waterwinningsgebied.  Via Stateheide, de Zomerweg gaat de route dan terug naar de finish in de “Nije Westermar”.

 
 

Alle datums

  • 10 december 2022 08:00 - 17:00