Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage

De website is op dinsdag 28 februari 2023 voor het laatst bijgewekt.

Fokje in gesprek met….

Het bestuur van de Stichting Wandelsport 7huizen. Het bestuur bestaat uit de dames:bbt 01
Foktje Dijk, Voorzitter
Ina Groeneveld, Secretaris
Elly de Vries, Penningmeester
Petra Speelman, Algemeen Bestuurslid
Harma Procee, Algemeen Bestuurslid

De stichting bestaat uit 2 commissies, de Avondvierdaagse commissie en de Billie Turf Tocht commissie. Deze laatste commissie bestaat uit dezelfde leden als bovengenoemd bestuur.
De taken bij de Billie Turf Tocht commissie zijn als volgt verdeeld:
Foktje Dijk: Financien, PR, Website, Activiteiten
Ina Groeneveld: Contacten Bond, Facebook
Elly de Vries: Vrijwilligers
Petra Speelman: Routes
Harma Procee; Financiën, Activiteiten

Petra, Elly, Ina, Harma en Foktje organiseren jaarlijks de Billie Turf Tocht. Deze is bij heel veel FLAL leden bekend. Een schitterende tocht, elk jaar anders en met veel vermaak onderweg. Op de website van de stichting lees ik dat “de Billie Turf Tocht op zaterdag 19 juni 2021 voor de laatste keer door ons zal worden georganiseerd”. Tijd voor een gesprekje!

Dames, fijn dat jullie willen meewerken aan dit interview. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Wat houdt de opmerking over 19 juni 2021 precies in?
Als “nieuw” bestuur hebben we de Billie Turf Tocht (BTT) nu 4 keer georganiseerd. De tocht van 2020 kon helaas niet doorgaan vanwege het hele Corona-gebeuren. Ook dit jaar is het maar de vraag of het wel kan plaats vinden. Als bestuur willen we de BTT nog 1 keer organiseren, daarna zetten wij er een punt achter.

De wens om de BTT nog 1 keer te organiseren, hoe hard is die? Als het ook in 2021 niet lukt, gaan jullie dan voor 2022 of is het dan “einde verhaal”?
Het is erg moeilijk hierop te antwoorden, niemand van ons heeft een glazen bol. De intentie om die 5de keer te organiseren is er in ieder geval wel!

Het is dus de laatste tocht die jullie organiseren, wat is de reden hiervoor?
Het idee is geleidelijk ontstaan. We stoppen om verschillende redenen, maar na vijf jaar weer een frisse wind is altijd goed!

Hoe gaat het nu verder? De genoemde “frisse wind” is er nog niet. Het dorp Zevenhuizen heeft natuurlijk een naam hoog te houden. Het werd in september 2011 gekozen als “Leukste dorp van Groningen”.
Er zijn diverse mensen gevraagd om zitting te nemen in het bestuur. Helaas lukt het niet om deze opvolging te realiseren. Als er geen nieuwe bestuursleden opstaan, zal de komende BTT helaas de laatste zijn. Zevenhuizen blijft het “Leukste dorp van Groningen”, dat pakt niemand de inwoners meer af! Wij zijn van mening dat daar waar dingen ophouden te bestaan, er vaak wel weer iets nieuws ontstaat.

Hoe hebben jullie geprobeerd nieuwe bestuursleden te werven?
We hebben het via diverse wegen geprobeerd, maar hoofdzakelijk mensen persoonlijk benaderd.

Stappen alle bestuursleden op, of zijn er ook nog mensen uit het huidige bestuur die wel verder willen in een nieuw bestuur?
Zoals het nu lijkt stoppen we allemaal.

Is er een draaiboek, zodat opvolgers houvast hebben?
We hebben zeker een draaiboek! Ook voor onszelf is dit ideaal om mee te werken.

Zijn er nog bestuursleden van “het eerste uur”? Uit het verhaal lijkt naar voren te komen dat Foktje er vanaf het begin bij betrokken is, als mede - oprichter van de Avondvierdaagse organisatie.
Foktje is er een paar jaar tussenuit geweest maar heeft vijf jaar geleden weer plaats genomen in het bestuur.

Is het een optie om aan te blijven als bestuur, maar dit bestuur anders te organiseren? Bv door te werken met commissies?
Ons besluit staat vast, na onze 5de BTT stoppen we met de organisatie. We hebben altijd al hulp van onze vrijwilligers, niet alleen op de dag zelf maar ook al eerder in de organisatie. Het is een organisatie voor 1 dag per jaar waarvoor een uitgebreid draaiboek ligt en we vinden het leuk om te doen! Onderling binnen het bestuur hebben we deze taken al verdeeld.

Hoe vaak is de BTT georganiseerd? Welke mensen zijn er mee gestart?
De BTT is nu 13 keer gelopen. De organisatie voor de 14e keer is nu opgestart en veel voorbereidingen zijn al gedaan. We moeten afwachten of deze 14e tocht ook kan worden gelopen in 2021.
In 2007 is de BTT voor het eerst georganiseerd als activiteit in de jaarlijkse feestweek van Zevenhuizen. Anna Hummel en Foktje Dijk (zussen) hadden in 2006 mensen om zich heen verzameld om een Avondvierdaagse in het dorp te organiseren. Het jaar erop ging dezelfde groep ook een wandeltocht organiseren, gewoon omdat het zo leuk was. Dit werd dus de 1e Billie Turf Tocht.

Hoeveel deelnemers waren er bij die eerste tocht? Waar ging die tocht langs?
Bij de eerste BTT waren er ruim 300 deelnemers, het was een tocht in en om Zevenhuizen. Het jaar daarop meldden ca. 600 deelnemers zich aan. Zo zijn we langzaam gegroeid naar een deelnemersveld van 1700 wandelaars. We hebben dit aantal als maximum gesteld, omdat het organiseren bij meer deelnemers niet meer uitvoerbaar is op de manier zoals we het nu doen. Denk daarbij alleen al aan het parkeren.

Hoe is het gegaan die eerste keer? Was er kritiek, waren er suggesties? Wat hebben jullie daarmee gedaan?
Het weer was echt héél slecht, maar de wandelaars kwamen toch enthousiast terug in de feesttent, waar zowel de start als de finish was. Dit was voor het bestuur reden genoeg om verder te gaan met de organisatie in de volgende jaren.

Hoe bepalen jullie in welke richting de routes van het betreffende jaar gaan? Hoe worden de definitieve routes bepaald? Bepaalt het bestuur dit of is er inbreng van anderen?
Als bestuur bepalen we zelf de routes. We proberen hierin veel variatie aan te brengen en steeds weer een andere richting te kiezen.

Wie zet(ten) de routes uit? Waar moeten de routes minimaal aan voldoen?
Petra is verantwoordelijk voor de routes en de andere bestuursleden helpen haar hier uiteraard bij. We hebben allemaal een bepaalde taak toegewezen gekregen maar in praktijk doen we ook veel dingen samen. De routes moeten gevarieerd zijn en voldoen aan de gestelde kilometers (althans bijna, lukt niet altijd exact). Onderweg zorgen we voor veel vertier, dat is kenmerkend voor de Billie Turf Tocht. Het moet vooral ook een gezellige dag worden voor iedereen. Wij zeggen altijd: “een dagje uit”!

Waar lopen jullie tegenaan bij het uitzetten van de routes? Wat moet er allemaal gebeuren? Ik weet dat de routes regelmatig over particulier terrein gaan. Vragen jullie particulieren óf bieden mensen hun terrein aan? Bv om iets te promoten?
Er moet een vergunning voor de routes worden aangevraagd bij de gemeente. Als we over particulier- of natuurterrein gaan of over het terrein van het waterschap vragen we ook hiervoor vergunningen en toestemming. Particulieren kennen inmiddels de Billie Turf Tocht en werken graag mee! Het komt sporadisch voor dat mensen zelf bij ons komen om hun terrein aan te bieden.

Er valt altijd iets extra’s te beleven tijdens de BTT. Hoe komen jullie op de ideeën?
Als bestuursleden brainstormen we hierover samen. Daarbij komen altijd weer leuke ideeën naar voren. Ook de vrijwilligers denken graag met ons mee!

Hoe lang zijn jullie bezig met de voorbereidingen van de dag? Hoeveel vrijwilligers hebben jullie tijdens de dag nodig?
We starten met de voorbereidingen al in september. Bij aanvang komen we ongeveer 1x per maand bij elkaar. Naarmate de tocht dichterbij komt, komen wij ook vaker bijeen en gaan we op pad om de route uit te zetten. Op de dag zelf zijn er circa 100 vrijwilligers actief.

Zijn de opbrengsten van de dag kostendekkend?
We maken vooraf een begroting. We vragen ook subsidies en giften aan. Alleen het inschrijfgeld is zeker niet kostendekkend. Als er geld over is, gebruiken we dit voor een volgende keer. We bewaken de financiën goed want we willen geen tekorten.

Doen jullie anders nog iets gezamenlijk?
Nee, alleen de activiteiten in het kader van de BTT. Natuurlijk treffen we elkaar weleens bij toeval in het dorp.

Zijn jullie zelf wandelaars? Hoe lang wandelen jullie al? Lopen jullie ook georganiseerde tochten?
Elly wandelt veel, ook veel tochten. Petra wandelt ook. De andere bestuursleden niet, maar zij vinden het wel heel leuk om dingen te organiseren.

En ……… wat komt er voor jullie na Billie Turf?
Werken, gezin, vrienden, familie, vrijetijd, luieren, sporten, vakantie, vrijwilligerswerk, gezelligheid…….We hebben allemaal 24 uur in een dag, het is maar waar je je tijd aan wilt besteden!


 

Hieronder een kleine fotocollectie van de Billie Turftocht van 15 juni 2019.