Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage

De website is op donderdag 2 februari 2023 voor het laatst bijgewekt.

De Koloniewandeltocht vanuit Noordwolde (Fr.) op 9 februari 2019

Plakplaatje NoordwoldeDe weersverwachting is niet geweldig voor vandaag. De temperaturen zijn hoog voor de tijd van het jaar met een maximum van 8 graden. Er wordt een beetje regen voorspeld, maar vooral de wind zal vandaag een hoofdrol spelen met kracht 6 en af en toe een uitschieter naar kracht 8. Toch komen 495 wandelaars naar Noordwolde om de wandeltocht in Zuidoost Friesland en Zuidwest Drenthe te lopen. verslag noordwolde 001
Vanaf de start bij De Duker gaat het richting de Maatschappij van Weldadigheid, die inmiddels 200 jaar bestaat. In 1818 vestigde Johannes van den Bosch zich in Frederiksoord. Hier stichtte hij de eerste kolonie om nieuwe kansen te bieden aan paupers uit stedelijke gebieden. Het onderstaande verzoekschrift aan Koning Willem I wil ik jullie niet onthouden. Een interessant stukje dat ik van de website heb overgenomen.

"Sire!
Een aanzienlijk getal onderdanen van Uwe Majesteit hebben zich vereenigd om een Maatschappij van Weldadigheid opterichten onder de bescherming van zijne Koningklijke Hoogheid Prins Frederik, met oogmerk om aan de talrijke klassen van behoeftige ingezetenen arbeid te verschaffen en zulks in de Eerste plaats door middelen van Fabriekmatige inrichtingen ter vervaardiging van zoodanige goederen, die geheel of grotendeels van Buitenlands worden ingevoerd, het debiet daarvan te verzekeren door eene Vrijwillige overeenkomst der Leden van de Maatschappij, om Jaarlijks eene zekere hoeveelheid stoffen op deze wijze vervaardigd tegen gezette prijzen te ontvangen, ten Tweede door het ontginnen en Vruchtbaar maken van nog ongecultiveerde gronden in ons Vaderland, en daarop bij wijze van Colonisatie over te brengen zoodanige Armen die voor dezen arbeid geschikt geoordeeld worden".
(Aanhef van een door Johannes van den Bosch ondertekend verzoekschrift in 1818).

 Dankzij dit verzoekschrift en de inwilliging hiervan door koning Willem I hebben we vandaag door een bijzondere omgeving kunnen lopen. En natuurlijk ook dankzij Tine van Veen uit Wolvega. Zij heeft deze prachtige routes uitgezet. We wandelen door de vrije kolonies van Wilheminaoord en Boschoord. Naast vrije en strafkolonies, waren er ook desperado kolonies, gevormd door weggestuurde kolonisten. Vledderveen is daar één van en daar hebben de 25km lopers op 10,3 km hun eerste pauze in Dorpscentrum De Heidehoek. De tweede pauze volgt op ca. 19 km in het dorpshuis in Wilhelminaoord.

verslag noordwolde 006 De 40 en 50km wandelaars lopen een groot deel van de tocht door het gebied van de Mij. Van Weldadigheid. De 50km maakt ook nog een uitstapje naar het Drents Friese Wold. De 25km blijft in “de Kolonie”. Ik heb de 25 km-route gelopen. Deze tocht leidt ons door landelijk gebied. Allemaal rustige wegen, brede zandpaden en veel mooi smalle weggetjes tussen houtwallen door, langs prachtige vennen en door de bossen. De oplettende wandelaars zullen de eerste voorjaarsbodes hebben gespot; sneeuwklokjes en krokussen. We zien regelmatig kleine huisjes, de voor dit gebied zo kenmerkende koloniewoningen. 

 Als we terug zijn bij De Duker kunnen we constateren dat het weer is meegevallen. Geen regen gehad, zelfs regelmatig een zonnetje. En de wind? Vaak liepen we in de beschutting van houtwallen of bos. En het is ook wel stoer om er tegenin te worstelen! Zolang de boomtakken bij je langs vallen en je ze niet op je hoofd krijgt.
Met dank aan het FLAL-bestuur en de medewerkers, alle vrijwilligers en uitzetter Tine van Veen.

Fokje Duursma.

verslag noordwolde 002

verslag noordwolde 003

verslag noordwolde 004

verslag noordwolde 005