Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage

Laatst bijgewerkt: dinsdag 9 april 2024.

Lindevallei wandeltocht op zaterdag 21 oktober 2023.


Even een hernieuwde kennismaking: ik ben Piet van Gorkum, woon in Sneek en probeer alle tochten van de FLAL mee te lopen. Ik heb het voorrecht opnieuw een stukje voor jullie te mogen schrijven.Verslag Wolvega 2

We staan aan de start van een nieuwe serie van 12 wandeltochten van de FLAL. Het is een mooie gelegenheid om alle vrijwilligers te bedanken, die dit alles voor ons mogelijk maken.
De ouverture van het wandelseizoen is deze keer in Wolvega, in de sporthal “de Steense”. De afstanden zijn 25, 40 en 50 km. Ik besluit te kiezen voor de langste afstand.

We beginnen met een rondje van 10 km en vervolgen onze reis via het traject van de 40 km-lopers. Dit is een heel mooie en praktische oplossing. Misschien een idee om in de toekomst in voorkomende gevallen het rondje van de 10 km ook voor andere wandelaars open te stellen?

Wolvega is gelegen aan een knooppunt van wegen. Belangrijk was de aanleg van de Rijksstraatweg tussen Leeuwarden en Zwolle in de jaren 20 van de 19e eeuw. De weg kruiste in Wolvega een oost-west verbinding en heeft daarom een belangrijke rol gespeeld bij de verder ontwikkeling van dorp. Op het kruispunt van de wegen is in 1835 het grietenijhuis gesitueerd en is Wolvega de hoofdplaats van de gemeente Weststellingwerf geworden. Het gebouw bestaat nog steeds, maar heeft inmiddels een andere functie.

Evenzeer van belang voor het dorp was de aanleg van de staatsspoorlijn tussen Arnhem, Zwolle en Leeuwarden, die ook langs het dorp loopt. Het stationsgebouw in Wolvega dateert van 1865 en is in 1991 volledig gerenoveerd.
We lopen bij de eerste lus van 10 km door een prachtig natuurgebied en passeren het Helomasluisje, dat is gebouwd in 1775 en precies 100 jaar later in 1875 is vernieuwd. In 2017 is het gerenoveerd, Het werd eertijds gebruikt voor het schutten van turfpramen. Via opnieuw een mooi stukje natuur keren we terug naar de sporthal.


Verslag Wolvega 1We vervolgen onze reis, hebben na enige tijd een pauze in het dorpshuis van De Hoeve en naderen het natuurgebied Noordwolder-Meenthe. Dit is een stuk natuur met heide, vennen, prachtige bossages en heel mooie bossen.
Door de langdurige regenval is de ondergrond op sommige plaatsen veranderd in modderpoelen, die moeilijk begaanbaar zijn. Ik ben blij, dat ik de afgelopen week nieuwe zolen en hakken onder mijn schoenen heb laten aanbrengen. Want één verkeerde stap betekend welhaast zeker een onwelkome landing in een belendende waterpartij.
We arriveren bij het buurtschap “Rode Dorp”, dat bestaat uit 22 huizen. Dit zijn allemaal gemeentelijke monumenten. Ze zijn onderdeel van een bouwproject uit 1920, waarbij plaggenhutten werden vervangen door ruime huizen met een schuur. De buurtschap ontleend haar naam aan de rode daken van de huizen.
We hebben een pauze bij de korfbalvereniging Leonidas in Noordwolde en komen bij De Spokeplas (de officiële benaming is Spoekeplas). De plas is ontstaan door zandafgravingen en wordt beheerd door Staatsbosbeheer.
We wandelen door Nijeholtpade en doen een rondje om de Nicolaaskerk uit 1525.Verslag Wolvega 3

 

Vervolgens is de laatste pauze in Oldeholtpade in de kantine van de gelijknamige voetbalclub.
Na een lange wandeling over de Skeeneweg en een stevige boswandeling is de sporthal “De Steense” het eindpunt van onze wandeling.

De hele week was voor zaterdag de 21e slecht weer voorspeld. Dat heeft ongetwijfeld heel veel wandelaars doen besluiten thuis te blijven. Ze hadden ongelijk, de wandelomstandigheden waren ideaal.
Arend en José Dijkstra hebben voor ons een prachtige tocht uitgezet. Ik wil hen en de andere vrijwilligers, die de tocht voor ons mogelijk maakten, daarvoor hartelijk dank zeggen. En ik weet zeker, dat ik dat doe namens alle 335 deelnemers.

Piet van Gorkum