Oranjekanaal wandeltocht

Categorie
Wandeltocht
Datum
28 december 2019 09:00 - 17:00
Locatie
Sportpark Noord-West, Eursingerweg 14, 9411 BB Beilen

Oranjekanaal wandeltocht.

Beilen 01Het Oranjekanaal (Drents: Oranjeknaol) loopt van de Drentsche Hoofdvaart bij Hoogersmilde tot de Hoogeveensche Vaart (Van Echtenskanaal) in Klazienaveen. Het bevindt zich in de Nederlandse provincie Drenthe.
Tussen begin en eindpunt van het kanaal was een hoogteverschil van zo'n 7 meter. Het kanaal had daarom vroeger 4 sluizen waarvan er momenteel nog 3 bestaan.

Het 48 km lange kanaal is tussen 1853 en 1861 aangelegd ter ontsluiting van het veengebied ten westen van Odoorn en de Bargervenen, ten oosten van Emmen. Daarnaast was het de bedoeling om de bij het graven gevonden zwerfkeien te verhandelen.

Voor de exploitatie van het kanaal werd door enkele Hollandse geldschieters de Drentsche Veen- en Middenkanaal Maatschappij (DVMKM) opgericht. Aanvankelijk zou het kanaal het Middenkanaal genoemd worden, maar ter ere van koning Willem III werd de naam van het kanaal, met instemming van het hof, gewijzigd in Oranjekanaal. Helaas zijn de plannen van de oprichters niet of nauwelijks gerealiseerd. Met de keien kon weinig verdiend worden. Ook de turfwinning werd geen succes vanwege afwateringsproblemen van het veen op het kanaal.

In 1923 is het kanaal als een project in het kader van de werkverschaffing verbreed en uitgediept, maar ook in de jaren daarna bleef het kanaal onrendabel. Het aantal schepen dat van het Oranjekanaal gebruik maakte viel nogal tegen. Na de Tweede Wereldoorlog is het kanaal in handen van het Rijk gekomen, omdat het onderhoud te veel werd voor de DVMKM. Na korte tijd is het bezit overgegaan naar de provincie Drenthe.
Het kanaal is sinds 1976 onttrokken aan het scheepvaartverkeer. Er zijn plannen om het weer bevaarbaar te maken voor de pleziervaart. Tot nu toe is daar nog niets van gekomen vanwege de hoge kosten voor renovatie van bruggen en sluizen.

De betekenis van het kanaal voor de flora en fauna van het gebied is echter steeds groter geworden en daarmee heeft het kanaal zich onbedoeld ontwikkeld tot een landschappelijk waardevol gebied.

De wandeltocht 

We starten de wandeltocht vanuit de kantine van vv Fit Boys in Beilen en wandelen via het gehucht Eursing naar het Oranjekanaal. De 25 kilometer gaat daar linksaf richting Hijken. In Hijken is de eerste rust.

De 35 kilometer gaat bij het Oranjekanaal rechtsaf en volgt het kanaal ongeverr 2 kilometer om daarna via een fietspad en een bosperceel naar het Heuvingerzand te wandelen. Na het verlaten van het Heuvingerzand hebben zij in Oosthalen hun eerste rust. Na rust wandelen zij door het Groote Zand naar Hooghalen. Na het passeren van Hooghalen gaan zij via de Laaghaler Esch naar Laaghalen en het Noorderveld te wandelen om via de Hijkeresch bij de tweede rust in Hijken aan te sluiten bij de 25 kilometer.

Vanaf de rust in Hijken trekken beide afstanden samen op. Het Hijkerzand en het natuurgebied Diependal liggen dan op de route. Bij Diependal kan nog gebruik worden gemaakt van een mobiele rustpost.bleilen 002
We steken daarna het Oranjekanaal over naar het natuurreservaat Hijkerzand Zuid. Nadat we onder de N381 (Frieslandroute) door zijn gegaan komen we alweer in een natuurreservaat (Tienveen) en nemen ook gelijk Dijkjesveen en de Brunstingerplassen mee.

Na de Brunstingerplassen is de laatste rust in de kantine van camping De Vennen.
Na de laatste rust wandelen we via het Brunstingerveld en het dorp Brunsting terug naar de finish in de kantine van Fit Boys.

Veel wandelplezier gewenst.

Naar volgende wandeling »»

bleilen 004

 
 

Alle datums

  • 28 december 2019 09:00 - 17:00
   
© wsv F.L.A.L. Alle rechten voorbehouden.